Spring naar inhoud

Betekenis ?

Betekenis van EBISU:

:: Japanse mythologie ::

Ebisu is één van de Zeven Japanse Goden van het Geluk. Hij werd geboren zonder botten (in sommige verhalen zonder benen en armen, dus ook zonder handen). Het in de zee weggegooide kind overleefde de vele problemen van zijn jeugd. En het skelet, dus de benen en de armen (waaronder de handen) ook, groeiden. Hij was nog steeds gehandicapt en doof, maar toch erg grappig en goedgezind. Bij de Jaarlijkse Godenfestival worden in Japan de trommen gebruikt. Allen komen naar daar, behalve Ebisu omdat hij de oproep niet kan horen.

:: Parallellen tussen Ebisu en dovenwereld ::

Volgens de Japanse mythologie

Dovenwereld & Dovencultuur

Geen handen. Geen gebarentaal mogelijk, dus geen communicatie.
Later handen gekregen. Eindelijk gebruik van Gebarentaal. Communicatie wordt mogelijk.
Weggegooid, verwaarloosd. Horende wereld hebben weinig begrip en aandacht van de dovenidentiteit en doven cultuur.
Genezen van meeste handicaps, maar blijft wel doof ! Ondanks de moderne technologie, de doven zijn en blijven doof.
Beschermer van vissers en landarbeiders; 2 verschillende culturen. Twee verschillende culturen kunnen samen zijn;  doof en horend.
Ondanks zijn handicap (doof) is hij grappig en goedgezind. Doof zijn en blijven brengt geen droefheid voor de doven.
Hij hoort geen oproep en komt niet bij de horende wereld. De doven horen ook niet en komen zelden graag naar de horende feesten.

:: Ontleding van EBISU, volgens huidige tijd ::

  • E : Alles is tegenwoordig elektronisch. De doven maken er nuttig gebruik van: SMS, Email, WhatsApp, Skype, OOVOO, Internet, ... De doven kunnen niet meer zonder ...
  • BI : Bilinguaal (VGT en Nederlands) en Bicultureel (Doven en Horenden)
  • SU : Surditas, Latijns voor doofheid